Методична проблема школи:

Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів.

Проблема методич­ного об'єд­нання

Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання та виховання як засобу формування творчих здібностей учнів.


            Biдомостi про членів методоб`єднання                              вчителів прикладних дисциплін                                               та фізичного виховання

№ п/п

П.1.Б. вчителя

Який

навчальний заклад закінчив

Проблема, над якою працює

Який предмет

викладає

1.

Говоруха Ніна Іванівна

Черкаський

державний

педунівер-ситет

Розвиток творчих здібностей учнів в ході викладання трудового навчання.

Трудове навчання

2.

Барановський Віталій Васильович

Переяслав-

Хмельницький

педінститут

Диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури..

Фізичне виховання

3.

Харбака Юрій Семенович

Харьківський Державний

інститут

культури

Диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури.

Фізичне виховання

4.

Цимбалій Наталія Степанівна

Криворізький

державний

педінститут

«Формування та розвиток творчого потенціалу особистості та компетентностей учнів як засіб реалізації якісної освіти».
Трудове начання, креслення,об-разотворче мистецтво

5.

Протасова Олена Валерівна

Кіровоград-ський державний

педуніверситет

Реалізація творчого потенціалу особистості в процесі викладання музичного мистецтва

Музичне мистецтво