Download
Семінар учителів, що викладають технолог
Microsoft Power Point Presentation 4.6 MB

Семінар  учителів, що викладають технології з теми:

 «Використання

в проектній діяльності інформаційно – комунікаційних технологій»


Дата проведення : 10 жовтня 2014 року

Місце  проведення: Кременчуцька загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 3

Мета:   -   Продемонструвати  використання ІКТ на уроках технології.

-         Обговорити навчальний ефект уроку з використанням ІКТ.

-         Залучити до цієї роботи всіх учителів.

 

 Шляхи реалізації проблеми:

      Створення дидактичної методичної бази використання ІКТ на уроках технології.

      Проведення уроків з використанням ІКТ.

      Проведення майстер класу  з питань використання ІКТ.

 

 

  Розгорнута доповідь семінару

 

1 слайд     

   Сучасний навчально-виховний процес не можна уявити без пошуку нових, більш ефективних технологій, які спонукають учнів до формування навичок саморозвитку та самоосвіти. Цим вимогам в повній мірі відповідає проектна діяльність. Метод проектів орієнтований на самоостійну діяльності учнів – індивідуальну або групову.

Аналіз навчальної програми предмету "Технології" дозволяє стверджувати доречність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як одного з засобів навчання та організації проектної діяльності учнів.

Предмет "Технології" має практико-орієнтовану спрямованість, цілком природно, що основою діяльності учнів в процесі навчання є виконання навчальних проектів.  Кожна дитина залучається до процесу створення особисто значимого для нього суспільно-корисного навчального продукту. Все, що створюють учні, - їх тексти, буклети, газети, презентації, - стають частиною їх досягнень.

 

Сьогодні, я  хочу показати деякі приклади застосування ІКТ під час уроків з технології.

 

2 слайд

  Перш за все визначимо, що ж таке інформаційно-комунікаційні технології.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології –  це сукупність методів і  технічних  засобів  реалізації інформаційних  технологій  на основі  комп’ютерних  мереж  і засобів  ефективного  процесу  навчання.

 

3 слайд

     Уроки з використанням ІКТ базуються на наступних загальнодидактичних принципах навчання:

принцип свідомості і активності учнів у навчанні - навчання ефективне, коли учень проявляє пізнавальну активність, є суб'єктом освітньої діяльності. Комп'ютер сприяє розвитку пізнавальної активності і становленню учня як суб'єкта навчальної діяльності .

принцип науковості - зміст освіти включає об'єктивні наукові факти, теорії, закони, які можуть бути знайдені в мережі Інтернет.

принцип зв'язку навчання з практикою - комп'ютер надає широкі можливості для відпрацювання набутих знань за допомогою виконання різнорівневих завдань.

принцип системності і послідовності передбачає викладання і засвоєння знань у певному порядку, системі, логіці побудови як змісту, так і процесу навчання, чому не суперечить розміщення матеріалу в комп'ютерній базі даних.

принцип доступності вимагає враховувати особливості розвитку учнів, їх рівень засвоєння дисципліни. Працюючи з комп'ютером на уроці, суб'єкт навчальної діяльності має можливість самостійно визначити шлях вивчення теми.

принцип наочності - ефективність навчання залежить від доцільності залучення органів почуттів до сприйняття і переробки навчального матеріалу. Комп'ютер включає в роботу максимальну кількість органів чуття зорову, слухову і тактильну.

принцип розвиваючого і виховуючого характеру навчання взаємопов'язаний з попередніми принципами. Розвиваючі і виховуючі можливості комп'ютера пов'язані з особливостями побудови комп'ютерних програм, що сприяють вибору індивідуальних освітніх траєкторій.

 

4 слайд

Можливості використання ІКТ як засобу в процесі викладання предмета технології  показано на рисунку. Використання програмних засобів, таких як електронні підручники й навчальні посібники, мультимедійні енциклопедії, відкриває доступ учням до великого об’єму нової інформації, яка в традиційному вигляді (на паперовій основі) практично не реалізується. Це сприяє вихованню в учнів здатності відчувати, бачити проблеми. Тому навчальний матеріал учням повинен презентуватися проблемно, дискусійно, з розкриттям різних точок зору, підходів, альтернативних рішень тощо.

Використовуючи комп’ютер, мультимедійні засоби, можна демонструвати й аналізувати прийоми виконання технологічних операцій, їх послідовність, спостерігати за процесом зміни об’єкту, побудувати креслення. Завдяки комп’ютерній техніці, з’являється можливість значно впливати на розвиток таких рис як уважність, спостережливість, зосередженість, які є важливими для творчої особистості.

Значні можливості комп’ютерних технологій полягають у розвитку технічного мислення. Особливість технічного мислення полягає в його теоретико-практичному характері, тобто нерозривній єдності понять, образів і практики. Це означає, що теорія повинна безперервно перевірятися практикою, а практика – теорією. Тому саме для кращого засвоєння понять та образів, моделювання певних ситуацій доцільно використовувати ІКТ.

 

5 слайд

Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій допомагає вирішувати наступні задачі:

-                   забезпечення диференційного підходу до навчання;

-                   організація колективної та групової  роботи;

-                   підвищення наочності уроків технології  (використання ілюстративного матеріалу, схем, статистичних даних);

-                   моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео фрагментів; презентацій);

-                   пошук інформації з різноманітних джерел;

-                   забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу (тести різних рівнів, як на CD – дисках,  так і тренажерів, випробуваних тестів ресурсу Internet);

-                   пошук необхідних ресурсів для уроків (Інтернет тощо);

-                   забезпечення міжпредметних зв’язків при викладанні (наприклад, інформатика робота з програмами – Power  Point, Microsoft Word, Excel, Publisher).

 

 

6 слайд

    Одним з прикладів використання інформаційних технологій в проектній діяльності є використання програм для створення вишивок. Серед таких програм можна виділити такі як  PCStitch  та   Pattern Maker. За допомогою цих програм учні під час створення проектів вишивки хрестиком самостійно створюють схеми по будь-яким фотографіям чи малюнкам.

 

7 слайд

     Програма для вишивки бісером або хрестиком "Бісерок". За допомогою цієї програми  Ви зможете створити повноцінну схему вишивки бісером з будь-якої Вашої фотографії або зображення!

Для цього досить завантажити зображення в програму, вона підбере кольори, розмір майбутнього малюнка на канві, зробить підбір необхідних відтінків. Є попередній перегляд майбутньої роботи, експорт в графічний файл, друк з розбиттям сторінок та багато інших функцій.

 

 

 8  слайд

  Програма MyCrochet  для побудови схем крючком.

Містить основні позначення петель за допомогою її російськомовного інтерфейсу можна самому  створювати схеми круглих серветок, квадратного або філейного полотна.

9 слайд

WINKNIT - програма для складання схем до візерунків спицями

Вона призначена для складання візерунків (для будь-якого виду в'язання, машинного, гачком, спицями)  для створення та коригування викрійок. Може бути використана для перерахунку петель і рядів у разі зміни розміру виробу.

10  слайд

KnittStayler – програма призначена для побудови викрійки в'язаного виробу та витрат ниток.

Може бути застосована як для машинного так і для ручного в'язання. Програма сама розраховує витрати ниток і видає повний обрахунок викрійки. Потрібно тільки ввести свої розміри, кількість петель і рядів зразка. До того ж зразок можна в'язати довільного розміру. Вказується лише кількість петель і рядів.

11 слайд

Click 'N Stitch Xtra with Appliqué - програма для створення аплікації на тканині.

Дуже проста покрокова структура  зручна для користувача. Ви можете експортувати схему в різні графічні формати, які зручні саме для вас. У цій програмі можна створювати схеми аплікацій, вишивок хрестом, і змішаних проектів аплікація + вишивка.

12 слайд

PatternsCAD - програма для шиття жіночого одягу. Вонапризначена для побудови викрійок одягу в натуральну величину (а також в будь-якому масштабі) за індивідуальними мірками .

 

13 слайд

Програмне забезпечення Marvelous Designer є потужним інструментом тривимірного моделювання та дизайну одягу. За допомогою програми  можна розробити базову основу моделі з початку, перевірити її якість на електронному 3-D манекені, внести зміни в лекала базової основи, виправляючи дефекти конструкції. Можливо сформувати кінцевий образ моделі, підібравши кольорове рішення та артикул матеріалу.

 

14 слайд 

 Великий інтерес учнів викликає можливість використання сучасних електронних програм для проектування та дизайну інтер’єрів жилих приміщень таких як Floorplanner, Autodesk,  SketchUp. Так, вивчення варіативного модуля «Технологія дизайну інтер’єру» або  об’ємне комп’ютерне моделювання  здійснюється через проектно-технологічну діяльність учнів, практичним результатом роботи яких за даним модулем має бути проект, що складається із 1) портфоліо та 2) макета жилого приміщення або  оформленого учнем за власноруч роз­робленим проектом.

    Наприклад, за допомогою програми SketchUp можна здійснити планування квартири, дачі. Створюємо план квартири, розставляємо двері, вікна, санвузли, меблі, килимки та техніку, отриманий результат можна переглянути в тривимірному

форматі. 

 

15 слайд

Під час підготовки до уроків, виконання проектів, як додатковий матеріал до уроків учні використовують різні спеціалізовані сайти з трудового навчання, сайти присвячені рукоділлю, цікавим ідеям переробки одягу, вторинному використанню сировини, майстер-класи та багато іншого.

16 слайд

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах  уроку:

        при підготовці  до уроку;

       при поясненні нового матеріалу

       закріпленні

       повторенні та  контролі.

 

17 слайд

Презентація – досить ефективний вид застосування інформаційних технологій. Інформація подана у формі презентації, дуже добре запам’ятовується, завдяки візуалізації, яскравим слайдам, та ефектним звуковим переходам, що в загальному результаті, впливаючи на органи чуттів,  добре запам’ятовується  класом.

Power Point – це  програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему.

  Використання на уроці презентацій має такі переваги перед традиційним веденням уроку:

• можливість забезпечити не тільки аудіальне, а й візуальне сприйняття інформації;

• забезпечує послідовність розгляду теми;

• ілюстрації доступні всім учням, зображення на екрані дає можливість розглянути дрібні деталі;

• застосування нових комп'ютерних технологій дозволяє прискорити навчальний процес і зацікавити дітей.

 

 

 

18  слайд

Програма Publisher

         Може бути використана у проекті для створення учнями та вчителями інформаційного буклету, бюлетеня, веб-сайту. Учні опрацьовують дані, знаходять приклади та оформлюють результати своєї роботи у формі інформаційного бюлетеня. Плануючи його зміст, в учнів розвиваються навички мислення високого рівня. Учні знаходять і опрацьовують матеріал в друкованих та Інтернет-джерелах, ілюструють ідеї, думки, комбінуючи текст і малюнки.

19  слайд

Програма Excel

Може бути використана для створення – діаграм, схем, тестів,  кросвордів.

20 слайд

Використовуючи ІКТ на уроках технології ми дійшли висновку, що їх застосування має ряд переваг:

-                   економія часу на уроці;

-                   можливість багатогранної і комплексної перевірки знань учнів;

-                   підвищення мотивації до навчання, інтересу учасників навчального процесу до уроків;

-                   можливість учневі обирати свій темп роботи;

-                   самостійність роботи.

21  слайд

   Висновок.

   Використання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі  здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної  пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

 

22  слайд

Зичу плідної праці! Дякую за увагу.

 

Семінар  учителів, що викладають технології з теми:

 «Використання

в проектній діяльності інформаційно – комунікаційних технологій»


Дата проведення : 10 жовтня 2014 року

Місце  проведення: Кременчуцька загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 3

Мета:   -   Продемонструвати  використання ІКТ на уроках технології.

-         Обговорити навчальний ефект уроку з використанням ІКТ.

-         Залучити до цієї роботи всіх учителів.

 

 Шляхи реалізації проблеми:

      Створення дидактичної методичної бази використання ІКТ на уроках технології.

      Проведення уроків з використанням ІКТ.

      Проведення майстер класу  з питань використання ІКТ.

 

 

  Розгорнута доповідь семінару

 

1 слайд     

   Сучасний навчально-виховний процес не можна уявити без пошуку нових, більш ефективних технологій, які спонукають учнів до формування навичок саморозвитку та самоосвіти. Цим вимогам в повній мірі відповідає проектна діяльність. Метод проектів орієнтований на самоостійну діяльності учнів – індивідуальну або групову.

Аналіз навчальної програми предмету "Технології" дозволяє стверджувати доречність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як одного з засобів навчання та організації проектної діяльності учнів.

Предмет "Технології" має практико-орієнтовану спрямованість, цілком природно, що основою діяльності учнів в процесі навчання є виконання навчальних проектів.  Кожна дитина залучається до процесу створення особисто значимого для нього суспільно-корисного навчального продукту. Все, що створюють учні, - їх тексти, буклети, газети, презентації, - стають частиною їх досягнень.

 

Сьогодні, я  хочу показати деякі приклади застосування ІКТ під час уроків з технології.

 

2 слайд

  Перш за все визначимо, що ж таке інформаційно-комунікаційні технології.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології –  це сукупність методів і  технічних  засобів  реалізації інформаційних  технологій  на основі  комп’ютерних  мереж  і засобів  ефективного  процесу  навчання.

 

3 слайд

     Уроки з використанням ІКТ базуються на наступних загальнодидактичних принципах навчання:

принцип свідомості і активності учнів у навчанні - навчання ефективне, коли учень проявляє пізнавальну активність, є суб'єктом освітньої діяльності. Комп'ютер сприяє розвитку пізнавальної активності і становленню учня як суб'єкта навчальної діяльності .

принцип науковості - зміст освіти включає об'єктивні наукові факти, теорії, закони, які можуть бути знайдені в мережі Інтернет.

принцип зв'язку навчання з практикою - комп'ютер надає широкі можливості для відпрацювання набутих знань за допомогою виконання різнорівневих завдань.

принцип системності і послідовності передбачає викладання і засвоєння знань у певному порядку, системі, логіці побудови як змісту, так і процесу навчання, чому не суперечить розміщення матеріалу в комп'ютерній базі даних.

принцип доступності вимагає враховувати особливості розвитку учнів, їх рівень засвоєння дисципліни. Працюючи з комп'ютером на уроці, суб'єкт навчальної діяльності має можливість самостійно визначити шлях вивчення теми.

принцип наочності - ефективність навчання залежить від доцільності залучення органів почуттів до сприйняття і переробки навчального матеріалу. Комп'ютер включає в роботу максимальну кількість органів чуття зорову, слухову і тактильну.

принцип розвиваючого і виховуючого характеру навчання взаємопов'язаний з попередніми принципами. Розвиваючі і виховуючі можливості комп'ютера пов'язані з особливостями побудови комп'ютерних програм, що сприяють вибору індивідуальних освітніх траєкторій.

 

4 слайд

Можливості використання ІКТ як засобу в процесі викладання предмета технології  показано на рисунку. Використання програмних засобів, таких як електронні підручники й навчальні посібники, мультимедійні енциклопедії, відкриває доступ учням до великого об’єму нової інформації, яка в традиційному вигляді (на паперовій основі) практично не реалізується. Це сприяє вихованню в учнів здатності відчувати, бачити проблеми. Тому навчальний матеріал учням повинен презентуватися проблемно, дискусійно, з розкриттям різних точок зору, підходів, альтернативних рішень тощо.

Використовуючи комп’ютер, мультимедійні засоби, можна демонструвати й аналізувати прийоми виконання технологічних операцій, їх послідовність, спостерігати за процесом зміни об’єкту, побудувати креслення. Завдяки комп’ютерній техніці, з’являється можливість значно впливати на розвиток таких рис як уважність, спостережливість, зосередженість, які є важливими для творчої особистості.

Значні можливості комп’ютерних технологій полягають у розвитку технічного мислення. Особливість технічного мислення полягає в його теоретико-практичному характері, тобто нерозривній єдності понять, образів і практики. Це означає, що теорія повинна безперервно перевірятися практикою, а практика – теорією. Тому саме для кращого засвоєння понять та образів, моделювання певних ситуацій доцільно використовувати ІКТ.

 

5 слайд

Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій допомагає вирішувати наступні задачі:

-                   забезпечення диференційного підходу до навчання;

-                   організація колективної та групової  роботи;

-                   підвищення наочності уроків технології  (використання ілюстративного матеріалу, схем, статистичних даних);

-                   моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео фрагментів; презентацій);

-                   пошук інформації з різноманітних джерел;

-                   забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу (тести різних рівнів, як на CD – дисках,  так і тренажерів, випробуваних тестів ресурсу Internet);

-                   пошук необхідних ресурсів для уроків (Інтернет тощо);

-                   забезпечення міжпредметних зв’язків при викладанні (наприклад, інформатика робота з програмами – Power  Point, Microsoft Word, Excel, Publisher).

 

 

6 слайд

    Одним з прикладів використання інформаційних технологій в проектній діяльності є використання програм для створення вишивок. Серед таких програм можна виділити такі як  PCStitch  та   Pattern Maker. За допомогою цих програм учні під час створення проектів вишивки хрестиком самостійно створюють схеми по будь-яким фотографіям чи малюнкам.

 

7 слайд

     Програма для вишивки бісером або хрестиком "Бісерок". За допомогою цієї програми  Ви зможете створити повноцінну схему вишивки бісером з будь-якої Вашої фотографії або зображення!

Для цього досить завантажити зображення в програму, вона підбере кольори, розмір майбутнього малюнка на канві, зробить підбір необхідних відтінків. Є попередній перегляд майбутньої роботи, експорт в графічний файл, друк з розбиттям сторінок та багато інших функцій.

 

 

 8  слайд

  Програма MyCrochet  для побудови схем крючком.

Містить основні позначення петель за допомогою її російськомовного інтерфейсу можна самому  створювати схеми круглих серветок, квадратного або філейного полотна.

9 слайд

WINKNIT - програма для складання схем до візерунків спицями

Вона призначена для складання візерунків (для будь-якого виду в'язання, машинного, гачком, спицями)  для створення та коригування викрійок. Може бути використана для перерахунку петель і рядів у разі зміни розміру виробу.

10  слайд

KnittStayler – програма призначена для побудови викрійки в'язаного виробу та витрат ниток.

Може бути застосована як для машинного так і для ручного в'язання. Програма сама розраховує витрати ниток і видає повний обрахунок викрійки. Потрібно тільки ввести свої розміри, кількість петель і рядів зразка. До того ж зразок можна в'язати довільного розміру. Вказується лише кількість петель і рядів.

11 слайд

Click 'N Stitch Xtra with Appliqué - програма для створення аплікації на тканині.

Дуже проста покрокова структура  зручна для користувача. Ви можете експортувати схему в різні графічні формати, які зручні саме для вас. У цій програмі можна створювати схеми аплікацій, вишивок хрестом, і змішаних проектів аплікація + вишивка.

12 слайд

PatternsCAD - програма для шиття жіночого одягу. Вонапризначена для побудови викрійок одягу в натуральну величину (а також в будь-якому масштабі) за індивідуальними мірками .

 

13 слайд

Програмне забезпечення Marvelous Designer є потужним інструментом тривимірного моделювання та дизайну одягу. За допомогою програми  можна розробити базову основу моделі з початку, перевірити її якість на електронному 3-D манекені, внести зміни в лекала базової основи, виправляючи дефекти конструкції. Можливо сформувати кінцевий образ моделі, підібравши кольорове рішення та артикул матеріалу.

 

14 слайд 

 Великий інтерес учнів викликає можливість використання сучасних електронних програм для проектування та дизайну інтер’єрів жилих приміщень таких як Floorplanner, Autodesk,  SketchUp. Так, вивчення варіативного модуля «Технологія дизайну інтер’єру» або  об’ємне комп’ютерне моделювання  здійснюється через проектно-технологічну діяльність учнів, практичним результатом роботи яких за даним модулем має бути проект, що складається із 1) портфоліо та 2) макета жилого приміщення або  оформленого учнем за власноруч роз­робленим проектом.

    Наприклад, за допомогою програми SketchUp можна здійснити планування квартири, дачі. Створюємо план квартири, розставляємо двері, вікна, санвузли, меблі, килимки та техніку, отриманий результат можна переглянути в тривимірному

форматі. 

 

15 слайд

Під час підготовки до уроків, виконання проектів, як додатковий матеріал до уроків учні використовують різні спеціалізовані сайти з трудового навчання, сайти присвячені рукоділлю, цікавим ідеям переробки одягу, вторинному використанню сировини, майстер-класи та багато іншого.

16 слайд

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах  уроку:

        при підготовці  до уроку;

       при поясненні нового матеріалу

       закріпленні

       повторенні та  контролі.

 

17 слайд

Презентація – досить ефективний вид застосування інформаційних технологій. Інформація подана у формі презентації, дуже добре запам’ятовується, завдяки візуалізації, яскравим слайдам, та ефектним звуковим переходам, що в загальному результаті, впливаючи на органи чуттів,  добре запам’ятовується  класом.

Power Point – це  програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему.

  Використання на уроці презентацій має такі переваги перед традиційним веденням уроку:

• можливість забезпечити не тільки аудіальне, а й візуальне сприйняття інформації;

• забезпечує послідовність розгляду теми;

• ілюстрації доступні всім учням, зображення на екрані дає можливість розглянути дрібні деталі;

• застосування нових комп'ютерних технологій дозволяє прискорити навчальний процес і зацікавити дітей.

 

 

 

18  слайд

Програма Publisher

         Може бути використана у проекті для створення учнями та вчителями інформаційного буклету, бюлетеня, веб-сайту. Учні опрацьовують дані, знаходять приклади та оформлюють результати своєї роботи у формі інформаційного бюлетеня. Плануючи його зміст, в учнів розвиваються навички мислення високого рівня. Учні знаходять і опрацьовують матеріал в друкованих та Інтернет-джерелах, ілюструють ідеї, думки, комбінуючи текст і малюнки.

19  слайд

Програма Excel

Може бути використана для створення – діаграм, схем, тестів,  кросвордів.

20 слайд

Використовуючи ІКТ на уроках технології ми дійшли висновку, що їх застосування має ряд переваг:

-                   економія часу на уроці;

-                   можливість багатогранної і комплексної перевірки знань учнів;

-                   підвищення мотивації до навчання, інтересу учасників навчального процесу до уроків;

-                   можливість учневі обирати свій темп роботи;

-                   самостійність роботи.

21  слайд

   Висновок.

   Використання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі  здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної  пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

 

22  слайд

Зичу плідної праці! Дякую за увагу.